Społeczna Akademia Nauk
SAN Košice Campus

Univerzita spoločenských vied

Univerzita spoločenských vied Lodž je jednou z najväčších a najprestížnejších súkromných vysokých škôl v Poľsku. Ponúka vzdelanie na bakalárskych, magisterských, MBA a PhD vysokoškolských študijných programoch, v dennej a externej forme, v prezenčnej aj dištančnej metóde štúdia, rovnako ako možnosť absolvovať magisterský študijný program na Clark University of Minesota (USA).

PREČO UNIVERZITA SPOLOČENSKÝCH VIED?

Vysoký štandard modernej vzdelávacej infraštruktúry vo veľkých mestách v Poľsku, Slovensku a Anglicku
Zahraniční študenti pochádzajú z krajín, ako sú: Nórsko, Indie, Mexika, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Kazachstanu, Nigéria, Irak, Pakistan a mnoho ďalších.
Univerzita sa snaží lokalizovať svoje kampusy v centre každého mesta. Moderné areály sú vybavené všetkými potrebnými nástrojmi v najvyššej kvalite a dôrazom na praktickosť a efektivitu vzdelávacieho procesu. V nadštandardne pripravených priestoroch sú umiestnené prednáškové miestnosti, pracovne, jazykové laboratóriá, počítačové učebne a konferenčné sály, to všetko s bezdrôtovým pripojením k internetu. Okrem toho môžu študenti využiť univerzitnú knižnicu, telocvičňu, fitnescentrum.
Univerzita má dlhoročné skúsenosti s výučbou a s medzinárodným vzdelávaním. Zamestnáva viac ako 500 akademických pracovníkov z Poľska, Slovenska, Veľkej Británie i zo zahraničia. Akademickí pracovníci sú starostlivo vybraní z výskumníkov špičkovej úrovne s dôrazom na ich možný prínos pre študentov.
Študijné programy sú vytvorené v spolupráci so zamestnávateľmi a sú vedené lektormi s praktickými skúsenosťami z Poľska i zo zahraničia (USA, Slovensko, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Izrael a ďalšie).
Business Training. Efektívna študijná metóda duálneho vzdelávania. Študentov sa snažíme starostlivo podať a vysvetliť teóriu rôznych predmetov, ale tiež použiť túto teóriu v pracovnom prostredí v priebehu projektov organizovaných v spolupráci so spoločnosťami zvučného mena.
Úzka spolupráca s Clark University of Minesota, ktorá umožňuje študentom získať americký Master's diplom a dokončiť svoje štúdium v USA a zúčastniť sa stáže priamo v sídle univerzity v USA, čo môže byť bránou k úspešnej medzinárodnej kariére.
ERASMUS + : Možnosť výmeny študentov v rámci programu Erasmus + a bilaterálnych zmlúv s prestížnymi partnerskými univerzitami po celom svete.

Možnosti štúdia :

1. VŠETKY PROGRAMY NA UNIVERZITE SOCIÁLNYCH VIED
• Manažment
• Verejná správa
• Národná bezpečnosť
Architektúra a urbanizmus
• Informatika
• Ekonomika
• Anglická filológia
• Financie & Účtovníctvo
• Film a audiovízie
• Geodézia a kartografia
• Grafický dizajn
• Medzinárodné vzťahy
• Žurnalistika a sociálna komunikácia
• Právo
• Logistika
• Pedagogika
• Fyzioterapia
• Psychológia
• Verejné zdravotníctvo
• Sociálna práca
• Sociológia
• Cestovný ruch a rekreácia

2. AMERICKÝ PROGRAM MASTER‘S V SPOLUPRÁCI S CLARK UNIVERSITY V USA
• International Business Management (CSAA) a vybraný majster diplom z Clark
University, na plný úväzok
• Master of Science v odbornej komunikácie, na čiastočný úväzok
• Majster vo verejnej správe, na čiastočný úväzok
• Master of Science v oblasti informačných technológií, na čiastočný úväzok

3. MBA - MASTER OF BUSSINESS ADMINISTRATIONS
• MBA na San vybraný majster a Diplom z Clark University v USA

4. PhD – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
• Manažment a ekonomika
• Informačné technológie
• Aplikovaná lingvistika